Un estudi haurà de determinar si la recaptació fiscal és la correcta

MIEUX FISCAL INVESTISSEMENT EN ANDORRE. Andorre propose des avantages multiples et permet aux entreprises et aux personnes physiques de se libérer de la pression fiscale considérable exercée par l’administration fiscale. Mieuxfiscal est spécialisé dans l’optimisation et l’expatriation fiscale afin de redonner de l’oxygène aux entreprises et aux particuliers. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité Créer son entreprise en Andorre. Devenir résident andorran. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité. Malgré les idées reçues, Andorre n’est pas un paradis fiscal, mais un pays coopérant à faible fiscalité. En 2015, la France et l’Andorre signent une convention de non double imposition. Andorre respecte par ailleurs l’échange d’information sur des données fiscales des non-résidents ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs : Andorre et ses agents économiques sont en conformité avec l’ensemble des directives internationales.

Un estudi haurà de determinar si la recaptació fiscal és la correcta

Un estudi haurà de determinar si la recaptació fiscal és la correcta

 

Un estudi haurà de determinar si la recaptació fiscal és la correcta

Un estudi haurà de determinar si la recaptació fiscal és la correcta

El Govern pretén conèixer si hi ha una bretxa impositiva i encarrega el càlcul a l’Institut d’Economia
de Barcelona

La transformació d’Andorra ha estat vertiginosa en pocs anys, fins al punt que de ser un país refugi per a diners forans, el nou escenari fa que el ministeri de Finances hagi decidit conèixer de manera fefaent quin és el grau de compromís dels obligats tributaris amb els impostos vigents.

Aquesta és la conclusió que s’extreu del conveni que es va signar ahir amb l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) per avaluar la bretxa fiscal al país, segons un comunicat del Govern. En concret té una durada de tres anys i ha de servir per avaluar la bretxa fiscal existent en diferents impostos: l’impost general indirecte, l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats.

L’executiu no està preocupat per la diferència que hi pugui haver entre la recaptació real i la que estimin els experts que hauria de ser. El ministre de Finances, Eric Jover, es va mostrar ahir convençut que el fet de ser un país petit “fa que la gent pugui percebre millor per què serveixen els impostos, i no penso que gaire gent pensi a defraudar”.

RESPONSABLES
El Govern té la convicció que la majoria de ciutadans compleixen les seves obligacions fiscals i que el treball o els serveis en negre no són representatius. “En tot cas, aquest és un punt que haurà de determinar l’estudi, però ha de quedar clar que no tenim cap indici per afirmar que hi ha preocupació en aquest àmbit”, va remarcar el ministre.

Els experts de l’IEB se centraran en l’impost general indirecte, l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost de societats. Jover va remarcar que tots els impostos –també l’IRPF, que és el darrer que es va instaurar– “són prou madurs perquè els ciutadans en siguin coneixedors i ara volem saber amb més exactitud si els ingressos coincideixen amb els càlculs que facin els experts catalans”.

L’objectiu fonamental és determinar si hi ha bretxa fiscal. Els especialistes agafaran diferents indicadors, com ara les importacions, el percentatge de recaptació de l’IGI, i sobre la base d’un examen exhaustiu determinaran si són ajustats o cal actuar-hi. Segons Jover, si les conclusions són més negatives de les esperades s’apostarà en primer lloc per fer “una campanya de pedagogia que podria anar acompanyada d’un programa d’inspeccions que es fixarien en aquells àmbits on els experts determinin que el compliment tributari és menor”. Jover va subratllar que ara per ara el primer és determinar si existeix la bretxa fiscal. Durant el primer any l’IEB se centrarà en la metodologia correcta per fer els càlculs i a poc a pos s’anirà valorant què hauria d’aportar a l’Estat cada impost. Es tracta d’una feina de tres anys i el titular de Finances va explicar que té el convenciment que no hi haurà sorpreses perquè no creu que existeixi frau important, “i molts cops és per desconeixement més que per estalvi”.

TEXT PROPIETAT: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2021/06/23/un_estudi_determinara_si_recaptacio_fiscal_correcta_casos_frau_182302_1125.html

 

Escanea el código