El CRAJ ingressarà 800.000 euros de les loteries espanyoles el 2023

MIEUX FISCAL INVESTISSEMENT EN ANDORRE. Andorre propose des avantages multiples et permet aux entreprises et aux personnes physiques de se libérer de la pression fiscale considérable exercée par l’administration fiscale. Mieuxfiscal est spécialisé dans l’optimisation et l’expatriation fiscale afin de redonner de l’oxygène aux entreprises et aux particuliers. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité Créer son entreprise en Andorre. Devenir résident andorran. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité. Malgré les idées reçues, Andorre n’est pas un paradis fiscal, mais un pays coopérant à faible fiscalité. En 2015, la France et l’Andorre signent une convention de non double imposition. Andorre respecte par ailleurs l’échange d’information sur des données fiscales des non-résidents ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs : Andorre et ses agents économiques sont en conformité avec l’ensemble des directives internationales.

El CRAJ ingressarà 800.000 euros de les loteries espanyoles el 2023

El CRAJ ingressarà 800.000 euros de les loteries espanyoles el 2023

El CRAJ ingressarà 800.000 euros de les loteries espanyoles el 2023

El CRAJ ingressarà 800.000 euros de les loteries espanyoles el 2023

El conveni entre el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) i la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) espanyola, signat el novembre del 2020, cada vegada va donant més fruits a les arques públiques, uns fruits que encara creixeran més, un 47,46%, de cara a l’any vinent.

Així es desprèn si més no del projecte de pressupost del CRAJ per a l’exercici 2023 que es troba a tràmit parlamentari al Consell General, on s’estima que el repartiment dels beneficis per la venda al país dels productes de la Selae aportaran uns ingressos de 800.000 euros, una quantitat notablement superior als 542.504 euros que s’havien pressupostat per a aquest any.

En aquest sentit, des del Consell Regulador Andorrà del Joc s’explica que “es preveu un import superior al cobrat per l’exercici 2021, ja que durant el 2022, a partir de l’1 d’agost, s’inclouran els dècims físics de la Loteria Nacional espanyola, que fins a la data els quatre punts principals no disposaven del seu proveïment directe de l’operador per a la seva posterior venda”.

Òbviament, l’increment del repartiment de beneficis amb la Selae repercutirà positivament en el global d’ingressos de l’entitat parapública. Així, el CRAJ preveu obtenir fins a 1.024.250 euros l’any vinent, un 37,45% més respecte als 745.164,58 euros que havia pressupostat per aquest exercici 2022.

Tot i que en menor mesura, l’obertura del casino, prevista per a principis de març, permetrà al CRAJ incrementar els ingressos que s’obtenen en concepte de taxes de les diferents llicències, que s’estimen en 224.250 euros, un 10,65% més respecte als estimats per enguany. I és que l’entitat compta d’ingressar 150.000 euros del manteniment de la llicència de classe A, la corresponent al casino, 25.000 euros per la llicència de classe B, la del bingo, i 40.000 euros de les quatre llicències de la classe G, la corresponent als establiments autoritzats per vendre els productes de la Selae. A aquestes caldrà afegir els prop de 10.000 euros que s’espera assolir per l’atorgament de llicències de la classe E i de la classe I, “essent aquesta darrera modalitat la que experimentarà un notable creixement en comparació amb els darrers anys motivat per les noves incorporacions del personal del casino”.

Quant a les despeses, el CRAJ preveu un increment del 17,92% de les despeses de personal, que passen dels 210.850 euros d’enguany a 248.644, un augment que s’explica per l’aplicació de l’IPC, estimat en el 4,5%, així com per l’actualització de l’IPC del 2022, que s’havia previst en un 1,4% i va acabar sent del 3,3%. També es preveu una contractació per cobrir una plaça d’administratiu.

Pel que fa a les despeses de consum de béns corrents i serveis, s’estimen en 207.722 euros, un 2,44% més respecte als 202.766 d’aquest 2022.

L’Autoritat Financera Andorrana preveu 4 noves incorporacions

Donant compliment al pla estratègic aprovat el 2021, l’Autoritat Financera Andorra preveu incorporar fins a quatre persones l’exercici vinent, segons es desprèn del projecte de pressupost per al 2023 de l’entitat que és a tràmit al Consell General. Així, l’AFA, que presenta uns comptes en què preveu un dèficit pressupostari de 2,9 milions d’euros que té previst cobrir amb romanament de tresoreria, ha previst la incorporació d’un tècnic per a l’equip d’estudis i processos, d’un advocat per al departament jurídic i de cooperació, un tècnic per a la supervisió d’actius digitals i un tècnic per desenvolupar les noves atribucions de l’organisme pel que fa a les reserves nacionals. 

Així, les noves contractacions, més l’estimació de l’IPC al 4,5%, eleven la partida de despeses de personal fins als 3.497.061 euros, 150.591 més que els 3,3 milions pressupostats per aquest exercici 2022.

Globalment, l’AFA ha previst unes despeses de 6.506.385 euros, 5,8 milions dels quals corresponents a despeses de funcionament (capítols 1, 2 i 3), un 4,05% més respecte a les xifres previstes per aquest any.

En el cas de les despeses corrents de béns i serveis, on s’inclouen lloguers, reparacions i manteniments, s’incrementen  un 4,86% i passen de 2,2 a 2,3 milions d’euros. En aquest capítol destaca l’augment d’un 116,5% de la partida de lloguers d’equipaments per a informàtica, que ve donat per la reclassificació de la partida associació a l’operativa dels serveis de tresoreria que presta l’AFA i per l’increment dels lloguers de noves llicències d’ús associades a la protecció de dades.

Pel que fa a les despeses financeres, l’Autoritat Financera Andorrana preveu una disminució de 31.000 euros de la partida de comissions per serveis bancaris, que passa dels 51.000 euros previstos per aquest 2022 a 20.000, ja que la gestió i custòdia de les reserves internacionals no serà tan elevada com es preveia.

Quant als ingressos, l’AFA estima rebre globalment fins a 6.506.385 euros, 3,5 milions dels quals corresponents a ingressos corrents, un 20,78% més respecte als 2,9 milions previstos per aquest exercici, un augment donat principalment per creixement del 446,34% dels ingressos patrimonials, que passen de 167.422 euros a 914.699, degut a l’increment del tipus d’interès. Per contra, l’AFA preveu una disminució dels ingressos procedents de la taxa anual de supervisió que paguen les entitats, que passa de 2 a 1,8 milions d’euros.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/el-craj-ingressara-800000-euros-de-les-loteries-espanyoles-el-2023

Escanea el código