Canvi reglamentari per prohibir la cessió de matrícules reservades

MIEUX FISCAL INVESTISSEMENT EN ANDORRE. Andorre propose des avantages multiples et permet aux entreprises et aux personnes physiques de se libérer de la pression fiscale considérable exercée par l’administration fiscale. Mieuxfiscal est spécialisé dans l’optimisation et l’expatriation fiscale afin de redonner de l’oxygène aux entreprises et aux particuliers. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité Créer son entreprise en Andorre. Devenir résident andorran. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité. Malgré les idées reçues, Andorre n’est pas un paradis fiscal, mais un pays coopérant à faible fiscalité. En 2015, la France et l’Andorre signent une convention de non double imposition. Andorre respecte par ailleurs l’échange d’information sur des données fiscales des non-résidents ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs : Andorre et ses agents économiques sont en conformité avec l’ensemble des directives internationales.

Canvi reglamentari per prohibir la cessió de matrícules reservades

Canvi reglamentari per prohibir la cessió de matrícules reservades

Canvi reglamentari per prohibir la cessió de matrícules reservades

Canvi reglamentari per prohibir la cessió de matrícules reservades

“La pràctica de reserva de matrícula està pensada perquè un usuari en faci ell mateix la gestió, no per crear una activitat econòmica”. Amb aquestes paraules, i malgrat no tenir constància que se n’haguessin donat casos, el ministre portaveu, Eric Jover, ha justificat la modificació del reglament de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics no aptes per a la via pública, que inclou un article relatiu a la reserva de matrícula ordinària.

D’aquesta manera, s’estableix que que una persona física o una persona jurídica pot reservar una matrícula ordinària sempre que el vehicle que es vulgui matricular estigui al mateix nom de la persona que fa la reserva i es deixa clar que no es matricula un vehicle amb una matrícula reservada, si la persona que sol·licita la reserva no és la mateixa que el propietari del vehicle, quedant així prohibida la cessió d’una matrícula.

Així mateix, Jover, que ha avançat que també s’han fet millores al redactat del reglament dels centres de formació de conductors, ha explicat que s’afegeix la lletra Q a les lletres ja suprimides (I i O) del sistema de número de placa de matrícula ordinària per a vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs, i de la placa de matrícula ordinària reduïda per a vehicles de tipus turisme (categoria M1), a fi d’evitar tota confusió amb els números 1 i 0, respectivament.

Vistiplau al reglament del procediment per a l’accés a la informació pública

D’altra banda, amb l’objectiu de desplegar la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert aprovada fa gairebé un any, el consell de ministres ha aprovat el reglament del procediment per a l’accés a la informació pública i el reglament de la Comissió Nacional d’Accés i avaluació de la Documentació.

Jover, que ha recordat que amb aquesta llei es configura un nou dret subjectiu als ciutadans, ha explicat que en el primer cas el text regula com el ciutadà ha d’actuar davant de l’administració per demanar accés a la informació pública, amb subjecció als principis i condicions i limitacions que la llei estableix.

Quant al segon reglament, dona forma i defineix la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (Cnaad). Aquest òrgan consultiu i decisori, previst a la llei, té un doble objectiu, que és el de garantir l’accés a la informació pública i avaluar la documentació pública. Així, la Cnaad estableix els criteris per al millor compliment de la normativa establerta en matèria de publicitat activa i accés als documents públics i, de l’altra, pretén millorar la gestió documental. 

Per agilitzar-ne el funcionament, es creen dos comissions permanents amb la funció d’elaborar els treballs preparatoris per sotmetre al plenari les resolucions i els informes i les consultes relacionades amb les seves funcions. Així mateix, es preveu la possibilitat de crear grups de treball sobre temes específics, i la presència puntual d’experts, quan es consideri necessari per a la Cnaad.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/canvi-reglamentari-prohibir-la-cessio-de-matricules-reservades

Escanea el código