El valor del fons de jubilació cau un 7,55% i és de 1.503 milions d’euros

MIEUX FISCAL INVESTISSEMENT EN ANDORRE. Andorre propose des avantages multiples et permet aux entreprises et aux personnes physiques de se libérer de la pression fiscale considérable exercée par l’administration fiscale. Mieuxfiscal est spécialisé dans l’optimisation et l’expatriation fiscale afin de redonner de l’oxygène aux entreprises et aux particuliers. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité Créer son entreprise en Andorre. Devenir résident andorran. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité. Malgré les idées reçues, Andorre n’est pas un paradis fiscal, mais un pays coopérant à faible fiscalité. En 2015, la France et l’Andorre signent une convention de non double imposition. Andorre respecte par ailleurs l’échange d’information sur des données fiscales des non-résidents ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs : Andorre et ses agents économiques sont en conformité avec l’ensemble des directives internationales.

El valor del fons de jubilació cau un 7,55% i és de 1.503 milions d’euros

El valor del fons de jubilació cau un 7,55% i és de 1.503 milions d’euros

El valor del fons de jubilació cau un 7,55% i és de 1.503 milions d’euros

El valor del fons de jubilació cau un 7,55% i és de 1.503 milions d’euros

“La ciutadania ha d’estar tranquil·líssima quant a la salut del fons, que està invertit en actius sòlids que no generen ensurts a mitjà i llarg termini i que seguirà amb una tendència a l’alça”. Així ho ha assegurat avui el president de la comissió gestora del Fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca, en la compareixença per fer un balanç de la situació del 2022, un any “excepcionalment difícil per als mercats financers” en què han caigut tant la renda variable com la renda fixa, una situació que “només s’ha donat tres vegades els últims cent anys”.

Així, i amb dades tancades a 30 de novembre, Cinca, que ha insistit a diferenciar entre els resultats latents (els calculats en base al valor del mercat de títols en cartera no venuts) i els realitzats (pèrdues o guanys de vendes i amortitzacions d’actius) ha explicat que la rendibilitat acumulada del fons era del -7,55%, amb una caiguda de la renda fixa del 4,06% i de la renda variable del 3,12%, als quals cal afegir la davallada del 0,31% dels altres actius i un 0,06% de costos. D’aquesta manera, a finals del mes passat el valor de la cartera del FRJ era de 1.503 milions d’euros, 83 milions menys respecte als 1.586 milions amb què es va tancar el 2021.

Malgrat aquesta davallada, Cinca, que s’ha mostrat convençut que el resultat a final d’any “no estarà lluny del de novembre” malgrat que “no tenim una bola de vidre”, ha incidit que la rendibilitat a tancament del mes passat és 3,24 punts percentuals superior a la que es va registrar al tancament del tercer trimestre de l’any, -10,79%, i on el valor de la cartera havia disminuït en 140,9 milions d’euros respecte al del desembre del 2021.

El president de la comissió gestora del FRJ ha explicat també que durant aquest exercici, i davant “les turbulències” de la renda variable, s’ha disminuït aquesta fins al 25,2% de la cartera, “gairebé al límit de la forquilla establerta com a objectiu”, a la vegada que s’ha “reforçat part dels diners a renda fixa”, elevant el percentatge de la cartera del 61,5% de finals del 2021 al 64,7%. Amb tot, ha admès que “no hem acabat de fer prou bé la tria dels valors”.

Tot i que enguany no s’assolirà l’objectiu del FRJ d’obtenir una rendibilitat superior a l’IPC, Cinca ha defensat que l’important és assolir aquest objectiu a mitjà i llarg termini més enllà del resultat d’un any en concret, i ha remarcat que si s’agafen els darrers deu anys sí que s’assoleix. I en la mateixa línia, ha destacat que la darrera dècada el FRJ ha augmentat el seu patrimoni en 671 milions, 408 d’aportacions de la CASS i 263 de resultats de gestió.

D’altra banda, i tot i que el procés de concentració bancària ha fet que es passés de vuit a sis en el nombre de gestors externs del fons, Cinca ha explicat que ara per ara no s’ha plantejat buscar nous gestors, si bé no va tancar la porta a aquesta possibilitat. “Ens agradaria que l’estratègia ens permetés afinar més sobre el que demanem a cada gestor”, ha destacat el president de la comissió gestora del FRJ, que no ha descartat que en un futur es vagi “a buscar especialistes”. Amb tot, el que sí ha comportat que es passés de cinc a tres entitats bancàries és que la cartera interna que gestiona el propi fons hagi guanyat pes i sigui ja de prop d’un 30%.

Finalment, i interpel·lat sobre la situació de l’antiga clínica de Santa Coloma i els terrenys adjacents que són propietat del FRJ, Cinca ha recordat que s’ha procedit a la licitació de la redacció del projecte per construir-hi les proteccions necessàries, un requisit que “hem de complir per poder posar en valor el terreny” i que ens “permetrà prendre decisions”. Així mateix, Cinca, que ha avançat que els treballs de les proteccions començaran el primer trimestre de l’any vinent, s’ha mostrat convençut que “es podrà mirar de repercutir part del cost”.

Els fons no té la intenció ara per ara d’invertir en immobles
Tot i que des d’alguns sectors s’havia plantejat aquesta possibilitat, el Fons de Reserva de Jubilació no preveu, ara per ara ni a curt termini, invertir en projectes immobiliaris. Així ho ha confirmat Jordi Cinca, que ha revelat que “ningú no ens ho ha demanat”, argumentant que “amb l’escenari actual no seria la millor opció”. En aquest sentit, el president de la comissió gestora del FRJ, que ha recordat que “no s’ha de confondre l’estabilitat o els valors conservadors amb la inversió en immobles”, ha remarcar que “l’important és conèixer quants anys queden abans no s’hagi de recórrer al fons per fer front a les pensions”, de manera que si en quedessin 40 “seria una bona opció” però no en el cas com el present, que en podrien “quedar vuit, deu o dotze”, ja que es tractaria d’un termini “massa curt” i ni tan sols “s’hauria amortitzat la inversió”. Amb tot, Cinca no ha descartat que es pogués avaluar aquesta opció si “hi ha una reforma de les pensions que ens canvia aquests paràmetres”, tot i insistir que “en l’escenari actual, no”.

Butlletins mensuals per seguir l’evolució
Tot i que per llei, el FRJ només està obligat a fer els tancaments trimestrals de l’evolució del fons, a partir del mes vinent, és a dir ja amb les dades tancades de desembre, es faran “informes més reduïts i sintètics amb tancament mensual”. Amb aquesta mesura de “vocació pedagògica”, com ha explicat el president de la comissió gestora del Fons de reserva de jubilació, es busca una major “transparència” a la vegada que facilitar a la ciutadania “un seguiment més continu del FRJ en qualsevol context de mercat”.

Així, durant els primers quinze dies del mes es publicarà el butlletí corresponent al mes anterior a la web del FRJ, un butlletí on s’inclourà el rendiment estimat a final del mes anterior així com d’altra informació complementària que pugui ser rellevant. Aquesta publicació permetrà veure la tendència del fons si bé hi haurà petites variacions respecte els informes trimestrals, ja que no inclouran els immobles.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/el-valor-del-fons-de-jubilacio-cau-un-755-i-es-de-1503-milions-deuros

Escanea el código