El turisme, motor econòmic amb la inflació i l’augment dels tipus com a amenaça

MIEUX FISCAL INVESTISSEMENT EN ANDORRE. Andorre propose des avantages multiples et permet aux entreprises et aux personnes physiques de se libérer de la pression fiscale considérable exercée par l’administration fiscale. Mieuxfiscal est spécialisé dans l’optimisation et l’expatriation fiscale afin de redonner de l’oxygène aux entreprises et aux particuliers. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité Créer son entreprise en Andorre. Devenir résident andorran. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité. Malgré les idées reçues, Andorre n’est pas un paradis fiscal, mais un pays coopérant à faible fiscalité. En 2015, la France et l’Andorre signent une convention de non double imposition. Andorre respecte par ailleurs l’échange d’information sur des données fiscales des non-résidents ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs : Andorre et ses agents économiques sont en conformité avec l’ensemble des directives internationales.

El turisme, motor econòmic amb la inflació i l’augment dels tipus com a amenaça

El turisme, motor econòmic amb la inflació i l’augment dels tipus com a amenaça

 

El turisme, motor econòmic amb la inflació i l’augment dels tipus com a amenaça

El turisme, motor econòmic amb la inflació i l’augment dels tipus com a amenaça

L’activitat econòmica del Principat ha agafat embranzida durant el primer semestre del 2022 i ha deixat definitivament enrere els efectes de la pandèmia. Així ho posen de manifest les conclusions dels resultats de l’enquesta de conjuntura que ha fet públiques avui la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) que destaquen que la dinàmica positiva de l’activitat s’ha vist afavorida en bona part per l’impuls de la demanda als sectors més vinculats al turisme, que fins ara havien quedat més endarrerits en la recuperació. Ara bé, tot i les bones perspectives de cara als propers mesos, els factors d’amenaça són clars: l’impacte de la crisi energètica, la inflació, l’increment dels tipus d’interès i els desajustos del mercat laboral.

En les enquestes hi han participat 448 empreses dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç al detall i l’hoteleria i segons la Cambra l’anàlisi dels resultats permet conèixer “de primera mà” el sentiment de confiança de les empreses i obtenir informació sobre l’evolució de l’activitat i la tendència de cara al futur.

D’aquesta manera s’explica que el sector hoteler ha retornat a una certa normalitat prepandèmica i en un context de recuperació vigorosa del setor turístic, està sent, com s’ha dit, “una de les principals palanques de creixement de l’economia andorrana”. Així, les valoracions dels hotelers sobre la marxa dels negocis durant el primer semestre mostren el clima de confiança més optimista dels últims cinc anys, amb un 67% de les empreses que han definit com a bona la situació del negoci, davant d’un 2% d’hotels que l’han valorat negativament. Igualment, l’augment de preus dels productes i dels subministraments és una preocupació molt generalitzada (el 79% dels hotelers el situen com el factor que els afecta més negativament), seguit de l’increment dels costos d’explotació (60%) i les dificultats per contractar personal qualificat (50%).

D’altra banda, la indústria i la construcció han acusat més el reput de la incertesa i el deteriorament de l’entorn macroeconòmic global i han moderat el ritme d’expansió, tot i que a la construcció el creixement continua sent molt destacat. 

En canvi, al comerç al detall la recuperació ha estat apreciable, amb uns registres de confiança i d’activitat força millors que els del 2021, però dins d’un nivells encara disrets i per sota dels valors habituals abans d ela pandèmia.

Preocupacions

L’enquesta continua reflectint la “gran preocupaicó” dels empresaris pels factors de risc. Així, preocupa l’impacte de l’escalada de la inflació per la pèrdua de poder adquisitiu a les llars que pot frenar el consum privat, aixió com la contracció dels marges empresarials.

Igualment, s’assenyala que un 77% de les empreses (3,3 punts més que el semestre anterior) han vist com augmentaven els preus dels principals subministraments i materials, els problemes de transport i d’abastiment (o falta d’estocs) s’han reduït una mica respecte finals del 2021, però el detecten encara un 51% i un 45% de les empreses, respectivament, amb el comerç al detall i la construcció com a sectors més afectats.

En l’àmbit laboral, l’escassetat de mà d’obra segueix afectant i un 37% de les empress diuen tenir dificultats per trobar perfils adequats per cobrir les vacants. Per secotrs, el més perjudicat és la construcció, amb 8 de cada 10 empreses afectades i 5 de cada 10 a l’hoteleria. 

Finalment, el 49% de les empreses manifesta una pressió a l’alça dels costos d’explotació, si bé en l’hoteleria la propoció se situa en el 60%.

Futur
Les perspectives empresarials per als propers mesos són que es mantingui l’etapa expansiva, però que evolucioni a un ritme “més moderat”. L’impacte de la crisi energètica, al inflació, l’increment dels tipus d’interès i els desajustos del mercat laboral són factors que previsiblement incidiran en un alentiment del ritme d’activitat durant els darrers mesos de l’any. Això no impedirà, però, tancar el 2022 amb uns registres de creixement “molt positius”. De cara al 2023 també es preveu una desacceleració econòmica, tot i mantenir-se una evolució a l’alça.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/el-turisme-motor-economic-amb-la-inflacio-i-laugment-dels-tipus-com-amenaca

Escanea el código