El PIB nominal se situa en els 2.811 milions d’euros al 2021

MIEUX FISCAL INVESTISSEMENT EN ANDORRE. Andorre propose des avantages multiples et permet aux entreprises et aux personnes physiques de se libérer de la pression fiscale considérable exercée par l’administration fiscale. Mieuxfiscal est spécialisé dans l’optimisation et l’expatriation fiscale afin de redonner de l’oxygène aux entreprises et aux particuliers. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité Créer son entreprise en Andorre. Devenir résident andorran. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité. Malgré les idées reçues, Andorre n’est pas un paradis fiscal, mais un pays coopérant à faible fiscalité. En 2015, la France et l’Andorre signent une convention de non double imposition. Andorre respecte par ailleurs l’échange d’information sur des données fiscales des non-résidents ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs : Andorre et ses agents économiques sont en conformité avec l’ensemble des directives internationales.

El PIB nominal se situa en els 2.811 milions d’euros al 2021

El PIB nominal se situa en els 2.811 milions d’euros al 2021

El PIB nominal se situa en els 2.811 milions d’euros al 2021

El PIB nominal se situa en els 2.811 milions d’euros al 2021

Segons l’estimació semidefinitiva per a l’any 2021, el PIB nominal se situa en els 2.811,0 milions d’euros, el que suposa una variació interanual del 11,1% respecte a l’any 2020. D’altra banda, el PIB real s’ha situat per aquest mateix any en 2.572,2 milions d’euros, amb una variació anual del 8,3%.

En comparació a l’estimació avançada que estimà un creixement nominal del 11,2%, la variació del PIB nominal, segons l’estimació semidefinitiva, finalment és de 0,1 punts percentuals menys, amb un reajustament dels sectors més representats de l’economia.

L’anàlisi sectorial, en termes nominals, mostra la recuperació de la totalitat dels sectors afectats per la crisi sanitària, exceptuant el sector de la indústria amb una caiguda del 54,1%. Destaca la recuperació dels sectors més afectats per la crisi sanitària de la COVID-19 durant el 2020, com el sector de l’hoteleria i restauració, amb una variació del 3,8%, seguidament del sector de transport i emmagatzematge, amb un creixement del 11,8%, i del sector del comerç amb una variació del 6,2%. El sector de la construcció continua experimentant un creixement molt positiu, amb una variació del 13,0% per aquest 2021.

D’acord amb la població estimada, el PIB nominal per càpita suposa un total de 35.342 euros l’any 2021, és a dir, una variació anual del 8,9%, mentre que el PIB real per càpita se situa en 32.340 euros, amb un creixement del 6,2% respecte a l’any anterior.

Finalment, pel que fa a la pressió fiscal de l’any 2021, i segons el principi de meritament, l’estimació semidefinitiva del PIB confirma la xifra del 24,7%, amb un decrement de 0,6 punts percentuals respecte a la pressió fiscal enregistrada l’any 2020 (25,3%).

El PIB en PPS en euros se situa en un total de 2.944,3 milions d’euros

Quan es transforma el valor del PIB en termes de paritat de poder adquisitiu en euros, als efectes de comparar economies amb diferents nivells de preus, el PIB en PPS en euros se situa en un total de 2.944,3 milions d’euros, amb un variació del 9,8% respecte a l’any 2020. Si s’expressa aquesta magnitud en relació a la població, el PIB per càpita en PPS (euros) és de 37.019 euros,amb una taxa de variació del 7,7%.

En canvi, el valor del PIB en PPP en dòlars USA és de 4.211,7 milions de dòlars, amb una taxa de variació interanual del 11,2%, i el PIB per càpita en PPP (dòlars) és de 52.954 dòlars l’any 2021, el que suposa una variació respecte l’any 2020 del 9,0%.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/el-pib-nominal-se-situa-en-els-2811-milions-deuros-al-2021

Escanea el código