Terceravia vol destinar part de la taxa turística a la professionalització i formació del sector

MIEUX FISCAL INVESTISSEMENT EN ANDORRE. Andorre propose des avantages multiples et permet aux entreprises et aux personnes physiques de se libérer de la pression fiscale considérable exercée par l’administration fiscale. Mieuxfiscal est spécialisé dans l’optimisation et l’expatriation fiscale afin de redonner de l’oxygène aux entreprises et aux particuliers. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité Créer son entreprise en Andorre. Devenir résident andorran. La Principauté d’Andorre : un pays coopérant à faible fiscalité. Malgré les idées reçues, Andorre n’est pas un paradis fiscal, mais un pays coopérant à faible fiscalité. En 2015, la France et l’Andorre signent une convention de non double imposition. Andorre respecte par ailleurs l’échange d’information sur des données fiscales des non-résidents ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs : Andorre et ses agents économiques sont en conformité avec l’ensemble des directives internationales.

Terceravia vol destinar part de la taxa turística a la professionalització i formació del sector

Terceravia vol destinar part de la taxa turística a la professionalització i formació del sector

Terceravia vol destinar part de la taxa turística a la professionalització i formació del sector

El grup parlamentari ha entrat a tràmit sis esmenes al projecte de llei

ANDORRA LA VELLAEl conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, ha entrat a tràmit sis esmenes al projecte de llei reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics i sobre la de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA. A través de les esmenes, el conseller general de Terceravia ha modificat l’articulat referent a la taxa turística, amb l’objectiu que els recursos provinents d’aquesta es destinin, també, a la formació tant per la gestió administrativa i econòmica d’empreses d’allotjaments turístics i de restauració, com en formació dels treballadors del sector. «Hem considerat adient invertir en professionalització i formació del sector», ha indicat Camp.

Entre les esmenes també destaca la regulació del règim ‘bed and breakfast’, entès com a allotjament en domicilis particulars, amb servei d’esmorzar o sense. Una activitat que només s’accepta, segons les esmenes de Terceravia, com a establiment complementari d’allotjament turístic, en aquells establiments amb encant com cases pairals, bordes, habitatges unifamiliars d’alta qualitat, però que en cap cas s’accepta aquesta activitat en habitatges plurifamiliars. El conseller general de Terceravia ha argumentat que «el ‘bed and breakfast’ de qualitat pot aportar un valor afegit a l’oferta turística actual».

A més, el grup parlamentari Terceravia ha afegit un article per modificar l’article 42 de la llei general de l’allotjament turístic, referent als serveis i preus, amb l’objectiu de prohibir la venda per sota del cost o sota el preu d’adquisió de productes o serveis oferts per les empreses d’allotjament turístic, amb la finalitat de no incórrer en actes de competència deslleial. D’aquesta manera, el grup ha previst a través de l’esmena que el Govern publiqui via reglament els barems de preus mínims segons les categories dels establiments d’allotjaments turístics, el qual s’haurà d’actualitzar anualment. Camp ha explicat que «tal com s’indica a l’exposició de motius, el sector turístic és un sector on hi ha una forta competència i cal establir mecanismes per garantir-ne la sostenibilitat».

D’altra banda, entre les esmenes presentades a l’articulat, també destaca una que modifica l’article 44 dels estatuts d’Andorra Turisme, amb l’objectiu que en qualsevol operació de crèdit, Andorra Turisme S.A. es regeixi obligatòriament segons les disposicions del ‘Capítol segon. Principis bàsics, de la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostaria i fiscal’. «Cal garantir que s’apliqui la llei de finances públiques en aquells organismes i institucions que reben diners públics, com és el cas Andorra Turisme», ha assegurat.

Finteralment, el grup parlamentari també ha entrat dues esmenes més amb l’objectiu d’assegurar que la taxa turística s’apliqui sobre les pernoctacions.

Terceravia vol destinar part de la taxa turística a la professionalització i formació del sector

TEXT, PROPRIÉTÉ de: https://www.ara.ad/politica/terceravia-vol-destinar-part-taxa-turistica-professionalitzacio-formacio-sector_1_4374335.html

Escanea el código