Martí avisa que l’Institut Marquès necessitarà una lesgislació específica El nou text no ha de contradir «les bones pràctiques mèdiques ni les normes internacionals»

Martí avisa que l’Institut Marquès necessitarà una lesgislació específica El nou text no ha de contradir «les bones pràctiques mèdiques ni les normes internacionals»

Martí avisa que l’Institut Marquès necessitarà una lesgislació específica El nou text no ha de contradir «les bones pràctiques mèdiques ni les normes internacionals»